-->

Sir M Vishveshwariah samadhi , MuddenahalliSir M Vishveshwariah samadhi , Muddenahalli about 70 kms from Bangalore.
–>