-->

ಹೋಮಗಳು ಹಾಗು ಅದರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಗಳು

ಹಿಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ , ಯಾವ ಹೋಮ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ  ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ

🌟 ಮಹಾ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ - ಅಬಿಚಾರ ದೋಷ, ಪ್ರೇತಬಾಧೆ, ಸಂಮೋಹನಕ್ರಿಯೆಗೆ.

🌟 ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ - ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ (ತೀವ್ರತರದ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ).

🌟 ಅಭಯಂಕರ ಹೋಮ - ದೀರ್ಘವ್ಯಾಧಿ, ಕುಷ್ಟ, ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ.

🌟 ತ್ರಯಂಭಕ ಹೋಮ - ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣಗಳಿಗೆ.

🌟 ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ - ಕೃತ್ರಿಮ(ಮಾಟ)ಮಹಾ ಅನಿಷ್ಟಗಳಿಗೆ.

🌟 ಅಶ್ಲೇಷಬಲಿ - ಸರ್ಪದೋಷ ಶ್ರೀಘ್ರವಿವಾಹ.

🌟 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಹೋಮ - ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಿಂದ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ.

🌟 ವರುಣ ಹೋಮ - ಸಾಲ ಬಾಧೆನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ.

ಹೋಮಗಳು ಹಾಗು ಅದರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಗಳು


🌟 ವಹ್ನಿಹೋಮ - ಶಸ್ತ್ರಾಪಘಾತ, ವಾಹನಾಪಗಾತಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದ್ದಕ್ಕೆ.

🌟 ನಿರುತಿ ಹೋಮ - ಗೃಹದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ.

🌟 ಗಣಪತಿ ಹೋಮ - ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಾದನೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಇಚ್ಚಾಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ.

🌟 ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮ - ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ, ತೊದಲುಮಾತು ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ.

🌟 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ - ಅಪಘಾತ, ರಾಹುಗ್ರಹಪೀಡೆ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ, ಗರ್ಭದೋಷಗಳಿಗೆ.

🌟 ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಹೋಮ - ಕಠಿಣಜ್ವರಬಾದೆ, ಶರೀರಸೌಖ್ಯಕ್ಕೆ.

🌟 ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ - ಸಕಲ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ, ನವಗ್ರಹದೋಷಗಳಿಗೆ.

🌟 ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಹೋಮ - ಪ್ರೇತಬಾದೆಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರೋಧ, ಮರಣಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ.

🌟 ಅಘೊರ ಹೋಮ - ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ.

🌟 ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲ ಹೋಮ - ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ (ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಹೋಮ).

🌟 ಗೋಮುಖಪ್ರಸವಶಾಂತಿ ಹೋಮ - ದುಷ್ಟನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ.

🌟 ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ - ಮಹಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ.

🌟 ಷಷ್ಟಿಪೂರ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ - 60ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ.

🌟 ಉಗ್ರ ರಥ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ - 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ.

🌟 ಭೀಮರಥ ಶಾಂತಿ - 75ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ.

🌟 ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ - ೮೦ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ.

🌟 ರಕ್ಷೋ ಗಣ ಹೋಮ - ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದ ಜೀವ ಜಂತುಗಳ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ.

🌟 ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹೋಮ - ಆರೋಗ್ಯವೃದ್ದಿಗಾಗಿ, ದೇಹ ಬಲಕ್ಕೆ, ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷನಿವಾರಣೆಗೆ.

🌟 ತ್ರಿಪುರದಲ ಹೋಮ - ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಆಪರೇಷನ್ ಗಳ ಯಶಕ್ಕಾಗಿ).

🌟 ದನ್ವಂತ್ರಿ ಹೋಮ - ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ದಿಗಾಗಿ.

🌟 ಗರುಡ ಹೋಮ - ಸರ್ಪಪೀಡೆ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ.

🌟 ತ್ವರಿತ ಹೋಮ - ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು, ಪ್ರೇತಬಾಧೆ, ಗಾಳಿಸೋಕುಗಳನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ.

🌟 ವೈವಸ್ವತಹೋಮ - ಪಿತಿಶಾಪ, ಮಾತೃಶಾಪನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ.

🌟 ಚಂಡಿಕೇಶ್ವರ ಹೋಮ - ಬಾಲಗ್ರಹ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ.

🌟 ಗುಹ್ಯ ಕಾಳಿ ಹೋಮ - ಸ್ತ್ರೀ - ಪುರುಷರ ಗುಪ್ತಾಂಗ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ.

🌟 ವಾಯು ಹೋಮ - ವಾಯು ಸಂಬಂದ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ.

🌟 ಶ್ರೀ ಲಲಿತ ಹೋಮ - ಮನೆಯ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ.

🌟 ಮನೋ ವಾಂಚಿತ ಗಣಹೋಮ - ಇಚ್ಚಾಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ.

🌟 ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ಹೋಮ - ಸಕಲ ಪಾಪಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ, ದುಷ್ಟರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ.

–>