-->

ಸತ್ಯವೇನ್ನುವ ಮಿತ್ಯಗಳ ನಿತ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ , ಚುಟುಕು ಪದ್ಯ

*ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಡನೆ*
*ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಖಂಡನೇ*
*ನಿನ್ನ ಕೇಳುವರಾರಿಲ್ಲಿ ಬಡವನೆ*

 *ಒಬ್ಬನ ಹಾರಾಟ*
*ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೋರಾಟ*
*ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಡವನ ಪರದಾಟ*

*ಅವನದೊಂದು ವಿವಾದ*
*ಇವನದೊಂದು ಉನ್ಮಾದ*
*ಕೇಳುವರಿಲ್ಲ ದುರ್ಬಲನ ವಾದ**ಓಲೈಕಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ*
*ಚಾಲಾಕಿಗೆ ಮಣೆ*
*ಕಷ್ಟಜೀವಿಯೇ ತಪ್ಪದು ನಿನ್ನ ಬವಣೆ*

*ಮಾಡಲಿರುವವನೊಬ್ಬ ಪ್ರಚಾರ*
*ಹೇಳುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆಚಾರ*
*ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿರ್ಗತಿಕನ ವಿಚಾರ*

*ಮಿತ್ಯ ವಾದಗಳಿಗುಂಟು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ*
*ಸತ್ಯ ಸೋತು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಮಿತ್ಯಗೆ*
*ಸತ್ಯವೇನ್ನುವ ಮಿತ್ಯಗಳ ನಿತ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ*

- ಶಿವಾನಂದ ಬಿ ಮೊಗೇರ

–>