-->

Importance of Vasantha Panchami festival in culture

ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ : ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ..!

ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು..? ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ..
                                                                                                               

"ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ" ಯನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮಾತೃ ದೇವತೆಯಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಆರಾಧನೆಯ ದಿನವೂ ಹೌದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ‘ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು? ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಸರಸ್ವತಿಯ ರೂಪ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ : ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ..!

ಈಕೆಗೆ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದೇವಿ, ವಾಣಿ, ಗೀರ್ವಾಣಿ, ಗಿರಾ, ಭಾಷಾ, ಶಾರದಾ, ವಾಚಾ, ಶ್ರೀಶ್ವರೀ, ವಾಗೀಶ್ವರಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಗೌ, ಸೋಮಲತಾ, ವಾಗ್ದೇವತೆ ಹೆಸರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವೇ ಅಪಾರ. ಋಗ್ವೇದ 10/125 ಸೂಕ್ತದ ಎಂಟನೇ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಗ್ದೇವಿ ಸೌಮ್ಯ ಗುಣಗಳ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳ ರಕ್ಷಕ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ವಾಗ್ದೇವಿಯ ಕೆಲಸ. ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕರು. ವಾಗ್ದೇವಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮಹರ್ಷಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ:
                                                                                              

ಭಗವತಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಆಚಮನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ 'ಯಥೋಪಲಬ್ಧಪೂಜನಸಾಮಾಗ್ರೀಭಿಃ ಭಗವತ್ಯಾಃ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಃ ಪೂಜನಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯೇ' ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಒಂದು ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮತ್ತು ವೇದ ಅಥವಾ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ ಭಗವತಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 'ಶ್ರೀ ಹ್ರೀಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ' ಎನ್ನುವ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶ್ರೀಸರಸ್ವತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ.

Importance of Vasantha Panchami festival in cultureವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಂಗೀತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಭಗವತಿಗೆ ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಪತ್ರೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪೆನ್‌ನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪೆನ್‌ನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಅನಧ್ಯಾಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳಿನ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು, ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ರಸ, ಮಾಗಿದ ಬೆಲ್ಲ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಬಿಳಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ, ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು, ಬಿಳಿ ಉಡುಗೆ, ಬಿಳಿ ಅಲಂಕಾರ, ಖೋವಾ, ಶುಂಠಿ, ಮೂಲಂಗಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಅಕ್ಷತೆ, ಮೋದಕ, ಧೃತ, ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ತೆಂಗಿನ ನೀರು, ಶ್ರೀಫಲ, ಬದರಿಫಲ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ:
                                                                                                                                                                                             ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ವ್ಯಾಸ, ವಸಿಷ್ಠ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುಂತಾದ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಗವತಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರಗೊಳಿಸಿ, ವಿಶ್ವವಿಜಯ ಎಂಬ ಸರಸ್ವತಿ ರಕ್ಷಾಕವಚದ ರಕ್ಷಣೆಯ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಭಗವತಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿಶ್ವವಿಜಯ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮುನಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲವೇ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ರತದ ನಿಯಮ:

1. ವೇದಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ರಾಮಾಯಣ, ಗೀತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ದೇವಿಯ ದೈವಿಕ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಅಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಲ್ಲ.

2. ಇದನ್ನು ಮಣೆ, ಮಂಟಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.

3. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು

–>