-->
MENU 🔍 SEARCH ThinkBangalore 🔖 FOLLOW 📢 SHARE
×

Subscribe , Follow on

Follow ThinkBangalore pageFacebook Follow ThinkBangalore tweetsTwitter Follow ThinkBangalore Youtube channelYouTube Follow ThinkBangalore LinkedIn pageLinkedIn Follow ThinkBangalore WhatsApp ChannelWhatsApp

Praja Rajya Kannada movie songsStarring : Dynamic Star Devaraj, Achyut Kumar, Dr.Varadaraaju D.N. Vijay Bhargav , Divya Gowda, T.S.Nagabharana, Sudha Belawaadi, Sudharaani , Tabala Nani, Sampath Maitreya and team
Directed by : Vijay Bhargav
Produced by : Dr.Varadaraaju D.N
Music by : Vijetha Manjaiah
Music on : Anand Audio

Praja Rajya Kannada movie songs

Listen , Share , Promote Original Kannada Music
–>