-->

ದೇವರ ವಾಹನಗಳು , Hindu dieties carriers

 • ವಿಷ್ಣು = ಗರುಡ
 • ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ = ಗುಡ್ಲಾ ಗೂಬೆ
 • ರತಿ ಮನ್ಮದುಲು =  ಗಿಳಿ
 • ಹನುಮಾನ್ = ಒಂಟೆ
 • ಶಿವ = ವೃಷಭ
 • ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ = ಸಿಂಹ
 • ಗಣೇಶ = ಇಲಿ
 • ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ = ನವಿಲು
 • ಭೈರವುಡು = ನಾಯಿ
 • ಬ್ರಹ್ಮ = ಹಂಸ
 • ಸರಸ್ವತಿ = ಹಂಸ
 • ರಾವಣ = ಕತ್ತೆಗಳು.
 • ಲಲಿತಾದೇವಿ = ವರಾಹಂ
 • ಶೀತಲಾ ದೇವಿ = ಕತ್ತೆ
 • ಗಂಗಾದೇವಿ = ಮಕರ
 • ಯಮುನಾದೇವಿ = ಕೂರ್ಮ
 • ಅಯ್ಯಪಸ್ವಾಮಿ =ಕುದುರೆ
 • ಕಲುನುಕಿ = ಮಹಿಷ
 • ನಮುಚಿ = ಉಚ್ಚೈಶ್ರವ
 • ಅಲಮೇಲುಮಂಗ ಅಮ್ಮನವರು = ಚಾಟಕಂ
 • ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ = ಗಂಡಭೇರುಂಡಂ
ದೇವರ ವಾಹನಗಳು , Hindu dieties carriers

 
 • ಕಲ್ಕಿ = ಕುದುರೆ
 • ಚಂಡಿ = ಹಂದಿ
 • ಚಾಮುಂಡಿ = ಗೂಬೆ
 • ವಿಶ್ವಕರ್ಮ = ನರಿ
 • ಮಾನಸಾ ದೇವಿ = ಸರ್ಪ
 • ಇಂದ್ರ = ಐರಾವತ
 • ಬೆಂಕಿ = ಮೇಷ / ಕುರಿಮರಿ
 • ಯಮುದಿಕಿ = ಮಹಿಷಮ್
 • ನೈಋತ್ಯ = ಶವದ ವಾಹನ
 • ವರುಣ = ಮಕರ
 • ಅನಿಲ = ಕಪ್ಪು ಮೃಗ
 • ಕುಬೇರದು = ನರ ವಾಹನ
 • ಈಶಾನ = ವೃಷಭ
 • ಸೂರ್ಯ = ಸಪ್ತ ಎಂಬ ಕುದುರೆ
 • ಚಂದ್ರ = ಜಿಂಕೆ / 10 ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು
 • ಮಂಗಳ = ಮೇಷ
 • ಬುಧ = ಕುದುರೆ
 • ಗುರು = ಆನೆ
 • ಶುಕ್ರ = ಕುದುರೆ
 • ಶನಿ = ಕಾಗೆ
 • ರಾಹು = ಹುಲಿ
 • ಕೇತು = ಮೀನು
–>